הבית ברח' מורקמב
מחיר: 72,500 £
הבית ברח' לינסטר
מחיר: 70,000 £
תאמו פגישה אישית
הבית ברח' ג'קסון
מחיר: 79,000 £
דירה ברח' ברוויק
מחיר: 65,000 £
הדירה ברח' מדוויי
מחיר: 59,000 £
הדירה ברח' ביגדייל
מחיר: 65,000 £